Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
"Żołnierze Wyklęci-pamiętamy..."
- A +
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu zaprasza na wystawę „Żołnierze Wyklęci – pamiętamy...", przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Otwarcie wystawy odbędzie się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca 2017r., o godzinie 11:30, w siedzibie muzeum przy ul. Giżyckiej 9. Wstęp wolny.


Po blisko 70. latach, jakie dzielą nas od zakończenia drugiej wojny światowej, kolejny raz obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ustanawiając święto państwowe, Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. oddał hołd tym, którzy działając w najtrudniejszych warunkach, bez względu na konsekwencje oporu przeciw przeważającym siłom wrogów, nie zaniechali walki o niepodległość Ojczyzny. Jest to dzień pamięci o niezłomnych, którzy nie zważając na represje wystąpili w walce z komunistycznym zniewoleniem Polski i podporządkowaniem naszej Ojczyzny interesom obcego mocarstwa. Mimo upływu dziesięcioleci musimy pamiętać, że po likwidacji ostatnich oddziałów zbrojnych, komuniści przystąpili do bezwzględnej walki z pamięcią o powojennej konspiracji niepodległościowej. Poległych, pomordowanych, zamęczonych w więzieniach nie wskrzesimy, możemy jednak wskrzesić pamięć o wszystkich dobrze zasłużonych w walce o pełną suwerenność naszego kraju. Ważnym etapem w walce o przywracanie pamięci „Żołnierzy Wyklętych” są prace, podejmowane przy walnym udziale Instytutu Pamięci Narodowej, nad ustalaniem miejsc pochówku bohaterów walczących o niepodległość Polski po roku 1944. Mimo, iż zapewne nigdy nie poznamy wszystkich miejsc, w których spoczywają bohaterowie powojennej walki o niepodległość Polski, możemy zamanifestować naszą pamięć i wdzięczność dla żołnierzy tzw. drugiej konspiracji.
(źródło https://bialystok.ipn.gov.pl)
 

 W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” –
bohaterom antykomunistycznego podziemia,
którzy w obronie niepodległego
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo
do samostanowienia i urzeczywistnienie
dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku,
jak i w inny sposób, przeciwstawili
się sowieckiej agresji i narzuconemu
siłą reżimowi komunistycznemu – […]
dzień 1 marca ustanawia się Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.


Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ( Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160).Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl