Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Lekcje historii w muzeum
- A +
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu zwiedzili wystawę " OBCHODY MILENIUM CHRZTU POLSKI (1966) - KRAJ I REGION",przygotowaną przez białostocki oddział IPN.Na wystawie przedstawiono kulminację obchodów milenijnych w Polsce,w tym dokumentację fotograficzną uroczystości diecezjalnych w Białymstoku, Łomży i Drohiczynie – zdjęcia przedstawicieli Episkopatu, wiernych, wystrój budynków sakralnych a także plany działań Służby Bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie oddziaływania obchodów kościelnych na społeczeństwo.Wystawę można oglądać w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu do piątku(27 maja b.r.). Zapraszamy.

9 kwietnia 1966 r. zakończyły się zainicjowane w 1956 r. przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego obchody Wielkiej Nowenny i rozpoczęły uroczystości Roku Milenium Chrztu Polski. Kilkanaście dni później władze państwowe ogłosiły rozpoczęcie konkurencyjnych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, mających być elementem walki z Kościołem katolickim. Komuniści organizując własne uroczystości, starali się jednocześnie utrudnić udział wiernych w obchodach kościelnych - Wydział Administracyjny KC PZPR wydał specjalne zalecenia, jak należy to osiągnąć.
Na terenie woj. białostockiego przygotowania poszczególnych kurii do obchodów Milenium Chrztu Polski od samego początku były pilnie obserwowane przez Służbę Bezpieczeństwa, której funkcjonariusze poprzez rozbudowaną sieć informatorów gromadzili wiadomości na ten temat. Diecezjalne uroczystości milenijne odbyły się najpierw w Łomży (6-7 sierpnia), następnie w Drohiczynie (1-2 października), a ostatnim miastem odwiedzonym przez Prymasa i Episkopat był Białystok (19–20 listopada). Specyficznym elementem uroczystości w Białymstoku było eksponowanie najważniejszego dla Archidiecezji Wileńskiej kultu Matki Bożej Ostrobramskiej, co przejawiało się m.in. w elementach dekoracyjnych białostockich kościołów, jak i w programie obchodów.


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl