Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu- etap III
- A +
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego w kwocie 479.749,38 zł. Całkowity koszt projektu to 631.166,14 zł.

Projekt zakłada wyremontowanie oraz przystosowanie do potrzeb działalności statutowej Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu, znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym budynku z pocz. XX w., sąsiadującego z obecną siedzibą muzeum.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony III – końcowy już etap prac mających na celu utworzenie przyjaznego nowoczesnego centrum muzealno-edukacyjnego, przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Przeznaczenie nowego budynku to pomieszczenia wystawiennicze oraz sale do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej w formie spotkań, prelekcji, warsztatów. Pozyskanie nowej przestrzeni, zakup wyposażenia da nowe możliwości programowe muzeum i zwiększy dostępność do proponowanych form działalności kulturalnej osobom z niepełnosprawnościami.


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl