Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Ruszyła muzealna inwestycja
- A +

Właśnie ruszyły prace  związane z projektem dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Kulturowego i Sportu w ramach Programu Infrastruktura kultury,  p.t. " Utworzeniu Centrum muzealno- edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu- etap I". Niestety w związku z negatywna opinia ekspertyz, przeprowadzonych przez niezależnego rzeczoznawcę oraz nadzór budowlany, wskazujących, iż  stan kamienicy, której wspomniane prace dotyczą nie pozwala on na jej częściową modernizację - konieczna jest jej rozbiórka. Zakres planowanych prac uległ zmianie- budynek zostanie odbudowany w swoim zarysie i kubaturze, a wszelkie przedmioty (jak piękny piec kaflowy) czy materiały, które mogą zostać ponownie wykorzystane zostaną przez  nas zachowane i zabezpieczone.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.”


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl