Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Rewitalizacja skweru miejskiego zakończona
- A +
Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Utworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez rewitalizację skweru miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

 

 W wyniku realizacji operacji nastąpiła  rewitalizacja placu znajdującego się w samym centrum miasta przy Pomniku 1920. W ramach inwestycji wykonano m.in. nowe ciągi komunikacyjne,  sieć teletechniczną, studnie systemowe, zamontowano kamery, przebudowano oświetlenie terenu zainstalowano elementy małej architektury (ławki, tablice informacyjne, maszt stalowy), wykonano trawniki. Niezwykłą atrakcją stał się mural o tematyce historycznej, upamiętniający 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej, dzieło „Vinci”. Ogólnodostępna, zrewitalizowana przestrzeń oraz nowopowstała ekspozycja, wykorzystująca walory środowiska naturalnego posłuży Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu do przeprowadzenia lekcji muzealnych w plenerze oraz spacerów historycznych.


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl