Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Ratujmy zabytkowy cmentarz
- A +

Szanowni Państwo
Gmina Orzysz zamierza podjąć działania mające na celu ratowanie oraz odtworzenie cmentarza w Cierzpiętach (Czerspienten/Seehöhe), założonego w 1914 roku, otwartego przy udziale feldmarszałka Paula von Hindenburga. Niestety nekropolia ta, najprawdopodobniej na przełomie XX i XXI wieku została w dużym stopniu zniszczona. Jeszcze w latach 80-tych na pomniku znajdowały się dwie tablice, jedna z inskrypcją: "Gefechte bei Seehöhe". Jednak żadna z tych tablic nie przetrwała do dzisiaj.
Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w uzyskaniu informacji na temat cmentarza, fotografii lub też przedmiotów (takich jak tablica, elementy bramy wejściowej, etc.) pochodzących z tego obiektu. Wszystkie wiadomości są dla nas bezcenne.
(poniższe fotografie pochodzą ze stron: rowery.olsztyn.pl, polska-org.pl, opencaching.pl)


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl