Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Regulamin zwiedzania Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19
- A +
W związku z obowiązywaniem na terytorium Polski stanu epidemii COVID-19 oraz wdrożonymi ogólnokrajowymi środkami i działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19, zwiedzanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu może odbywać się zgodnie z niniejszym regulaminem.

1.Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do momentu odwołania stanu epidemii COVID-19 na terytorium Polski.

2.Zwiedzanie odbywać się będzie w godzinach od 10:00 do 15:00 w dni otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

3.Przy wejściu do Muzeum zwiedzający jest zobligowany odkazić dłonie, a na terenie Muzeum zakrywać nos i usta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pod rygorem nie wpuszczenia na teren Muzeum lub usunięcia zwiedzającego z terenu Muzeum bez zwrotu ceny biletu.

4.Liczba zwiedzających przebywających w budynku muzealnym nie może przekraczać 4 osób zwiedzających jednocześnie, zachowując bezpieczny, co najmniej 2-metrowy dystans między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

5.Osoby oczekujące na zwiedzanie przebywają na placu muzealnym. Na terenie otwartym jednocześnie może przebywać do 20 osób, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego, co najmniej 2 metrowego dystansu między osobami (zachowanie dystansu nie dotyczy: rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

6.Zwiedzanie grupowe w okresie, o którym mowa w punkcie 1 Regulaminu nie jest dopuszczalne.

7.Lekcje muzealne i innego rodzaju zajęcia edukacyjne nie będą prowadzone.

8.Kioski multimedialne są niedostępne do odwołania.

9.W celu ograniczenia kontaktów, do odwołania nie jest możliwe zwiedzanie
z przewodnikiem.

10.Zakup biletu wstępu do Muzeum stanowi wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. W przypadku jego naruszenia –zwiedzający jest zobowiązany opuścić Muzeum bez obowiązku zwrotu przez Muzeum kwoty uiszczonej tytułem zakupu biletu.

11.W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl