Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wizytą w orzyskim muzeum
- A +
W dniu 23 sierpnia 2018 r. w Muzeum odbyły się obrady Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, których tematem przewodnim był udział jednostek samorządu terytorialnego i podległych im placówek w działaniach na rzecz kultury wpisanych w założenia "Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego"- realizacja projektów ze środków samorządu województwa na przykładzie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. Radni Sejmiku Warmińsko -Mazurskiego bardzo wysoko ocenili działalność merytoryczną, edukacyjną i promocyjną naszego Muzeum.


Posiedzenie Komisji poprowadziła Pani Bożenna Ulewicz- Przewodnicząa Komisji po czym głos zabrał Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Pan Robert Szewczyk. Dyrektor Muzeum Beata Szymankiewicz przybliżyła zebranym działalność muzeum, która jest wspierana finansowo przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz nakreśliła plany rozwoju instytucji. W obradach udział wzięli Burmistrz Orzysza Pan Zbigniew Włodkowski , pasjonaci historii wspierający muzeum Pani Jolanta Kuliś, Pan Adam Rajkiewicz, Pan Mariusz Wawiernia oraz pracownicy Muzeum. Po części zasadniczej obrad radni sejmiku zwiedzili muzeum.


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl