Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Spotkanie muzealne
- A +
23 października 2015r. na zaproszenie Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego oraz p.o. Dyrektora Muzeum Beaty Szymankiewicz do siedziby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu przy ul. Giżyckiej przybyli historycy, pasjonaci, kolekcjonerzy, wojskowi.

Celem spotkania było powołanie do życia Społecznej Rady Muzealnej ,wywołanie dyskusji na temat wizji i misji Muzeum, wysłuchanie głosu mieszkańców Gminy Orzysz  o ogromnym doświadczeniu i wiedzy, którym leży na sercu los muzeum. Rozmowy były bardzo konstruktywne. Nie zabrakło  sentymentalnych wspomnień. Dużo emocji i wzruszenia wzbudziło wspólne oglądanie zdjęć dawnego Orzysza .Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć włączenia się w proces tworzenia muzeum , za co bardzo serdecznie dziękujemy.


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl