Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
... i stało się !!!
- A +
10 listopada 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia Muzeum Wojska,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

17 czerwca 2015 roku z inicjatywy Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego , Rada Miejska w Orzyszu podjęła uchwałę o powołaniu do życia Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. Od września prowadzone były intensywne działania organizacyjne , w efekcie ,których 10 listopada 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia Muzeum oraz pierwszej wystawy p.n. „Z dziejów Orzysza” autorstwa dr Jerzego Marka Łapo. W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wojska, policji, Delegatury IPN w Olsztynie, radni Rady Miejskiej w Orzyszu, sołtysi, dyrektorzy muzeów  w Białymstoku i Węgorzewie, dyrektorzy szkół, MOPS , Domu Kultury , Społecznej Rady Muzealnej, Mieszkańcy Orzysza,wśród nich dawny mieszkaniec Arys Dietrich Peylo. Gości powitał Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski ,który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę  Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w budowania wizerunku miasta jako "wojskowej stolicy Polski". Symbolicznego aktu otwarcia Muzeum dokonali: płk dypl. Jan Rydz Dowódca !5.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, ppłk Jarosław Wyszecki Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim, Starosta Powiatu Piskiego Andrzej Nowicki, Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Adam Myka oraz Dyrektor Muzeum Beata Szymankiewicz. Podczas spotkania dr Marek Jerzy Łapo opowiedział o wystawie, dr Tomasz Wyżlic przybliżył zebranym zagadnienie internowania żołnierzy polskich oraz bolszewickich w Orzyszu w 1920 roku. Nowo powstałe Muzeum otrzymało wsparcie finansowe od  samorządu województwa , o czym poinformował Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie . Podczas uroczystości nie zabrakło również ciepłych słów podziękowań zarówno Burmistrza Orzysza ,jak i Dyrektora Muzeum, skierowanych do Wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie wspólnego dzieła .


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl