Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej

Jesteś tutaj: Strona główna Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
Spotkanie Społecznej Rady Muzealnej
- A +
29 stycznia b.r. w Muzeum obradowała Społeczna Rada Muzealna.Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski złożył przybyłym gościom życzenia noworoczne.Redaktor naczelna Gazety Piskiej Elżbieta Żywczyk przedstawiła propozycje współpracy medialnej.Omówione zostały dotychczasowe działania Muzeum oraz zamierzenia na 2016 rok. Ożywioną dyskusję wywołały plany wydawnicze. Członkowie rady zgłosili kilka bardzo ciekawych propozycji.

Muzeum w tym roku zamierza wydać publikację naukową (ok.250 stron) autorstwa dr Tomasza Wyżlica dotyczącą żołnierzy polskich i bolszewickich internowanych w 1920 roku w Orzyszu.Promocję książki zaplanowano na sierpień 2016r.  Padała propozycja m.in.opracowania i wydania w tym roku pierwszego wydawnictwa poświęconego Ziemi Orzyskiej " Znad Orzyszy", które ukazywałoby się cyklicznie raz w roku.Wystąpiono z propozycją zamieszczania w Biuletynie Informacyjnym Gminy Orzysz  dawnych wspomnień mieszkańców, wznowienia wydania "Legend orzyskich", publikacji wydanej przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu, a także opublikowania propozycji programowych w zakresie edukacji historycznej opracowanych przez specjalnie powołany w tym celu zespół nauczycieli z terenu Gminy Orzysz.


Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
tel. 609 804 909
mail. muzeumwojska@orzysz.pl